Skip Navigation
Contact us Contact Us
Click to chat Contact us
Helen Shi headshot

Helen Shi

Library Technician

(416) 289-5000 ext. 5417

yshi@centennialcollege.ca

VIEW BIO